Mobilní a šikovné

Naproti montovanému mobilnímu lešení mají výškové mobilní plošiny několik, ne právě zanedbatelných výhod. Základem je rychlost použití. Plošinu dopravíte na místo – buď vy, nebo firma, od které si ji pronajímáte – nejčastěji to asi bude půjčovna – a v podstatě během pár chvil naložíte pracovníky a dopravíte je do potřebné výšky na potřebném místě. Nemusíte pak s nimi už nic dělat. Oni sami si mohou ovládat posun a pojezd na potřebné místo. Či měnit výšku podle potřeby.

Dva základní principy

Obecně se tato pomocná mobilní pracovní zařízení konstruují jako buď nůžková, nebo kloubová. Jednodušší nůžková jsou nejvíce užívána v interiérech na rovných plochách, se sklonem maximálně do 3°. Druhým řešením jsou kloubová zařízení, užívaná častěji v exteriérech.


</div>

<div class=