Project management

Project management musí obsahovat i informace o kolaudačním souhlasu, předčasném užívání stavby, zkušebním provozu. Tato činnost není vůbec lehká a snadná a musí se dokládat a vypracovat nutné dokumenty, bez kterých nelze stavbu povolit!
Project manage menta realizace investic prochází řízením přípravy investiční akce, výběrovým řízením, vypracováním rozpočtů, vypracováním plánu kvality a kvantity, přípravným procesem pro kolaudační řízení a ostatními neméně důležitými skutečnostmi!

Splnění kritérií

Project managementje složitý postup, kterým musí projít velké množství plánování, posuzování, kolaudací, povolení a jiných procedur, bez kterých není stavba absolutně možná. Po dodržení všech pravidel je možné začít s realizací stavby! Vyberte si naši firmu a začneme spolu a jednoduše!