Půta Švihovský

V době, kdy byl vodní hrad Švihov založen, lze jen těžko předpokládat, že se jeho jméno nějak dotýkalo sexuality. Pravděpodobně se v té době pohlavnímu aktu neříkalo ani lidově „švihnout si“. Alespoň lingvisté o tom zatím nic neví. Což ale nevylučuje, že si nejen Půta, ale i jeho potomci jistě rádi ve zdech přepychového a moderního sídla často „švihli“. A podle pověstí prý dokonce nejen s manželkami. Tak to už ale chodilo. Navíc tím výkvět tehdejšího panstva rozeséval kvalitní geny všude kolem. Geny tak kvalitní, až jednoho Půtu za jeho činy odnesl sám ďábel do pekla a od těch dob na Švihově v noci chodí ohnivý duch Půty Švihovského a straší.

Co to ale říká o tehdejší době?

 Pravděpodobně nemělo tehdy, alespoň panstvo, potíže s  erekcí . Mohlo rozsévat geny do daleka, široka. Dnešní doba je jiná a mnoho mužů má problémy s potencí i ztopořením. A ty je třeba včas řešit Byť nehrozí ani ďábel, ani ohnivé strašení.