Rozdíl podpisu vlastnoručního a elektronického

Rukopis člověka je jedinečný a originální. Nelze jej napodobit k nerozeznání a během života se proměňuje. Vlastnoruční signatura vyjadřuje osobnost člověka a podvědomě se parafou prezentujeme ostatním. Užíváme ji na všech dokumentech, ale také při soukromé korespondenci. Má svou váhu, ale někdy musí putovat ke grafologům, kteří musí potvrdit nebo vyloučit padělek. Elektronickému podpisu se přisuzují záruky, které ani vlastnoruční neposkytuje. To je zajímavé, že? Dokument s takovým typem parafy zaručuje, že daný dokument není pozměněn. A pokud se tak stane, pozná se to rozborem.

Záruky jsou významné

Podle takové signatury lze tedy rozpoznat změnu či neměnnost daného dokumentu. Poskytuje nám také jasnou identifikaci osoby, která signaturou opatří dokument. Ověření takové identity může probíhat, například zadáním jedinečného hesla. Tím pak nelze popřít identitu signatáře. Opravdovou zárukou se pak stává uznávaná parafa, která je jedinečná. Tyto významné záruky se pak využívají v různých oborech lidské činnosti a nelze je zaměňovat, nebo snad falšovat.